Základní pravidla pro soutěžní jízdu RC plachetnic všech kategorií

Pokusím se shrnout celá pravidla soutěžní jízdy s RC plachetnicí do pár bodů.

 

1. Loď, která je na pravoboku (ráhno vratiplachty je vpravo), dává přednost lodi na levoboku

2. Návětrná loď (první na vítr) musí dávat přednost závětrné ( ta, která je "schováná" za návětrnou lodí oproti větru) a udržovat od ní odstup

3. Loď, která je zcela vzadu dává přednost lodi zcela vpředu - lodě nejsou vůbec v krytí.

4. Při obratu nesmí loď ohrozit ani omezit ostatní lodě v jízdě, loď v obratu (nemá napnuté plachty) tedy  dává přednost všem lodím!!!

5. Při obeplouvání bóje, (neplatí pro protivětrnou bóji - zpravidla první bój po startu) pokud jsou lodě v krytí, umožnit těmto průjed kolem boje (platí i pro jiné pevné překážky, a také  u břehu)                                           

6. Při uplatnění svého práva upozornit ostatním zvoláním  "levobok", "místo u bóje", "místo u břehu" a pod.

7. Vyvarovat se předčasného startu, pokud už k němu dojde, vrátit se za startovní čáru

8. Předjížděná jachta nesmí činit nic k zamezení předjetí ( kličkování, zatáčení, vytlačování...)

9. Při porušení pravidel provést trestnou otáčku co nejdříve, a přitom neohrozit ani neomezit ostatní lodě. Tu provést nejpozději do přijetí k další bóji, pokud již   není před cílem bóje, tak před projetím cílem.   Trestná otáčka je provedena správně, pokud celá loď opíše minimálne 360° obrat.

10. Vyhnout se neřiditelným lodím, pokud neřiditelnou loď máte, zvolat " číslo XXX neřídí" nebo podobně.

11. Každá změna směru jízdy je možná jen tehdy, když ostatní na tuto změnu stačí reagovat

12. Zabránit kolizi, i v případě, pokud jste v právu a poté protestovat proti lodi, která v právu nebyla

13. Dát loď na vodu můžete kdykoliv, ale vždy tak, abyste při startovní minutě nezískali žádnou výhodu, např. hozením lodě na startovní čáru tak, aby hozením získala rychlost.

14. Nediskutovat s rozhodčím - protest proti rozhodčímu je možný až po rozjížďce, a je zpravidla zpoplatněn!!! V případě uznání protestu se vklad vrací.

 

STARTOVNÍ PROCEDURA

 

1. Vyhlášení pracovního času - hlášení "JEDNA (může být i více) MINUTA"

Jde o upozornění, že se již blíží start rozjížďky.  Je to čas na položení lodě na vodu, připravení se na předstartovní minutu, na poslední vyzkoušení funkcí lodě, poslední úpravu nastavení loďě  a pod...

 

2. "JEDNA MINUTA DO STARTU". Od této chvíle platí pro lodě všechna výše uvedená pravidla, a začíná odpočítávání minuty do startu po vteřínách takto- 50. ....40 ....30 .... 20 ...15.... 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1, START. U startovních bójí nelze vyžadovat místo u bóje!!!