Nebojte se řízení plachetnic

Protože se mě již dost lidí ptalo, jak se  řídí plachetnice rozhodl jsem se, že zde napíši, jak na to. Tento článek budu psát dle časových možností.
Zatím si řekněme, že k řízení plachetnice je nezbytně nutné, vodní plocha, alespoň vánek a dále  vlastnit  jakoukoli plachetnici, a jakékoli RC vybyvení. Musíme řídit alespoň jednu funkci a to kormidlo, které ovládá směr jízdy lodě vpravo nebo vlevo. Plachty necháme vychýleny asi o 20 st. od osy lodě.

    Přesto, že takto jde jezdit, podívejme se na plachetnici se dvěmi řízenými funkcemi, a to řízenou kormidlem, a s naklápěním plachet.

   Podívejme se na plachty. Té přední se říká kosatka, té zadní vratiplachta. Provedeme  prvotní nastavení, a to tak, že v poloze se  zcela přitaženým ráhnem  vratiplachty ( je v ose lodi) nastavíme asi na 3 - 5 stopňovou výchylku od osy lodi, kosatkové ráhno .  Vratiplachta by měla mít zadní lem napnutý tak, aby vytvořila tvar křídla bez různých vlnění na plachtě. Toto je základní věc co musíme udělat.
   Teď se pokusme plachtnici dát na vodu. Začneme zajíždět.  Je to dlouhodobá záležitost a vyžaduje neustálé zkoušení. Na seřízení je vhodný stálý slabší vítr nejlépe cca 2 - 3 m/s. První co je potřeba seřídit je kormidlo, aby loď výrazně nezatáčela na některou stranu. To provedeme tak, že  nastavíme plachty na výchylku cca 30 - 45  stupňů a pojedeme  na boční vítr (loď je otočena o 90 st. oproti větru). Pokud pojedeme na boční vítr, tak jedeme na obě strany, tedy máme vítr na prvoboku a poté na levoboku a snažíme se nastavit rovnou lízdu lodě. Jistě se to napoprvé zcela nepovede, ale pokud máme alespoň jakš takš rovně jedoucí loď přistoupíme k jízdě proti větru, tj, cca 45 st. proti větru a dále seřizujeme kormidlo tak, aby loď jela rovně jak na pravý tak levý vítr

  
    Dalším krokem je vytrimování lodi. To se provádí posunutím stěžně vpřed nebo vzad podle toho, kam se loď stáčí. Proto seřídíme kormidlo tak, aby bylo v ose s lodí a začneme jezdit cca 45 st. proti větrru, a to na obě strany. pozorujeme, jak se loď chová. Pokud na obě strany jízdy otáčí stejně  příď proti větru, musíme stěžeň posunout vpřed, pokud se stáčí od větru, musíme stěžeň posunout  vzad. Pokud by ovšem nebylo zatáčení stejné, je nutné nejprve vytrimovat kormidlo tedy vrátit se k přesnému nastavování kormidla, jak je uvedeno výše.
   Je lepší, pokud se plachtenice velmi!!!  mírně stáčí sama proti větru. V další fázi zkoušíme, jak se chová plachtnice při jízdě na boční vítr, kde by měla držet také směr. Pokud ne, je nutné pokračovat v trimování, až do doby, kdy budeme spokojeni.

     Co lze velmi doporučit, spojit se s modeláři, kteří již s plachetnicemi jezdí, a zde načerpat praktické zkušenosti.

Jediný způsob jak si ověřit svoje schopnosti, schopnosti plachetnice a její nastavení je porovnání s jinou lodí. Proto je nejlepší zajet na závody.

 

Co je potřeba k tomu, abychom se mohli závodu zúčastnit?

1. Chuť přijet, a závodit     2. přihlásit se ná závod, z pravidla stačí v den a v místě závodu

3. loď, která odpovídá stavebním pravidlům